ΧΡΟΝΟΣ

Η σειρά των έργων αυτής της ενότητας φιλοδοξεί να προσεγγίσει πτυχές ή εκφάνσεις

της έννοιας του «χρόνου», του αλλόκοτου και θαυμαστού αυτού φαντάσματος

που μας αφήνει απτά δείγματα ή και δήγματα ενίοτε στο πέρασμά του.

Ένα ακόμα matrix της γλώσσας ή της νόησής μας αλλά άτεγκτα συνδεδεμένο με 

τον φυσικό κόσμο, την ψυχολογική μας διάθεση ή φάση, τον μύθο, την τέχνη και 

την φιλοσοφία.

Όλοι μας λίγο-πολύ βάζουμε κάποιο στοίχημα μαζί του∙ αν μέσα από μικρές απρόοπτες μετατοπίσεις της σημασίας μπορέσουν αυτά τα έργα να μας

συγκινήσουν αναλογιζόμενοι το νόημα ή μη του χρόνου μέσα μας και γύρω μας,

αν στήσουν μια νέα γέφυρα μεταξύ τους, αυτό ήδη είναι αρκετό. 

Καλούμαστε με άλλα λόγια να γίνουμε οι ίδιοι χρονοποιοί, να δημιουργήσουμε τον

προσωπικό μας χρόνο με τις ιδιάζουσες «ποιότητές» του∙ λέτε να πάψει άραγε να είναι πάντα αυτός ο «γρήγορος ίσκιος πουλιών»;

 

 

TIME

 The series of works of this section aspires to approach aspects

or manifestations of the concept of "time", this strange and wonderful

ghost that leaves us intact specimens or even being mordant sometimes

in its passage.

Another matrix of our language or intellect but unmoved connected to the

physical world, our psychological mood or phase, myth, art and philosophy.

We all more or less place a bet with time; if through small unexpected shifts

in importance can these images to move us by considering the meaning

or not of time inside us and around us, if they build a new bridge between them,

that already is enough.

In other words, we are called to create time ourselves, our personal time with the

special ones its "qualities"; you say, could time stop being this always

"fast bird's shadow"?