ΔΡΟΜΟΙ, ΟΨΕΙΣ

Ο πιο παλιός τρόπος για να διασταυρωθεί κανείς με το πρωτόφαντο ή το απρόσμενο και ν’ αλλάξει τρόπο σκέψης ή και στάση ζωής εξαιτίας της άκρως μεταμορφωτικής δύναμης της εμπειρίας αυτής, είναι η μετακίνηση από τόπο σε τόπο.

Στους καιρούς μας, παρά την τυποποίηση αυτού που σήμερα αποκαλούμε «ταξίδι» - με όλη την γκάμα των νοηματικών του εκφάνσεων και την μακρά και αδιάγνωστη εν πολλοίς περιπέτεια της εκδίπλωσής του - από την «βιομηχανία του τουρισμού», δεν παύει κάτι να κρατά από την πρωταρχική εκείνη «μαγεία» που προκαλούσε πάντα στον άνθρωπο η μετακίνησή του ως εμπειρία.

Η ενότητα των έργων που παρουσιάζονται, τμήμα ενός ευρύτερου πρότζεκτ που είναι σε εξέλιξη, αποτελεί φόρο τιμής σ’ αυτήν ακριβώς την αρχέγονη εμπειρία και αποσκοπεί στο να διερευνήσει/αναστήσει πτυχές της ως μια «κατάσταση μυαλού» που δεν στερείται καθόλου πνευματικού ή μεταφυσικού βάθους.

Γιατί, παίρνοντας κανείς τους δρόμους, αν αφεθεί στο ταξίδι, θα συναντηθεί με τόπους, πρόσωπα ή καταστάσεις που κατοικούν στη ρωγμή μεταξύ δυνατότητας και πραγματικού, που τολμούν να μιλήσουν γι’ αυτό που δεν γνωρίζουν.

Καλείται λοιπόν ο θεατής να γίνει αυτός ο ταξιδευτής, να μείνει ανοιχτός ως προς την διαθεσιμότητά του∙ να συνομολογήσει τις τυφλές ή αποσιωπημένες ψαύσεις του∙ όπως η ρουλέτα ισορροπεί στο εύθραυστο όριο του τυχαίου με το αναγκαίο∙ όπως τεχνουργήθηκαν και οι εικόνες, ως τόποι εσωτερικής αναζήτησης πρωτίστως, που όμως στηρίζονται και σέβονται το «υλικό», που στέκει κάπου εκεί έξω και δεν μας περιμένει.

ROADS, ASPECTS 

The oldest way for anyone to meet the unprecedented or the unexpected and change his way of thinking or attitude due to the highly transformative power of this experience, is to move from place to place.

In our time, despite the standardization of what we call "travel" - in all its semantic manifestations and the long and largely unknown adventure of its expansion - by the "tourism industry", does not cease to hold that primary "magic" that has always been involved in the experience of human moving.

The unity of these presented works is part of a broader ongoing project, homage to this very primordial experience and aims to explore and resurrect aspects of it as a "state of mind", without lacking spiritual or metaphysical depth.

Because being on the roads, if one is left travelling, one will encounter places, persons or situations that reside in the rift between possibility and reality, which dare to speak of what they do not know.

The viewer is therefore called to become himself a traveler, to remain open as to his availability; to confess his blind or silenced palpations; like roulette that balances in the fragile limit of the random and the necessary; like the images were created, as places of internal search primarily, but which support and respect the "material" that stands somewhere out there and does not wait for us.